Neseregelen

Jeg har hørt det sagt at du fyller ditt sinn med det du retter nesen mot. Jeg tror ikke det er en dogmatisk sannhet. For sinnet kan være fylt av helt andre ting enn det sansene er fylt av. Gamle traumer kan melde seg, og tanker om fortid kan prege sinnet. Noen ganger er det viktig å finne en person som du kan bearbeide opplevelser med. Da blir det for lettvint å si at det bare gjelder å ta inn nye inntrykk.

Nå har jeg sikret med mot det lettvinte. Og da vil jeg likevel hevde at neseregelen kan være god til sin tid. Det kan gi rask og positiv virkning så sinnet å rette ryggen og se fram i stedet for ned. Fokus på fin musikk gjør godt. Det å oppsøke en god venn er balsam for sjelen. Frisk sjøluft forfrisker de fleste av oss. Fyr i ovnen kan lune godt en vinterkveld. Den som bare ser bakover, går glipp av mange gode øyeblikk.

Det er mye vi ikke har innflytelse på. Men vi kan langt på vei velge hva vi retter våre sanser mot. Hørsel, luktesans, øyne, smak og temperaturfølelse. Uansett hvordan du har det, ønsker jeg deg sanseinntrykk som gjør deg godt. Unn deg selv å rette nesen den gode veien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s