Roller under press

Som beskrevet i tidligere innlegg, er det særlig tre roller som hinder kontakt og kommunikasjon. Jeg har gitt dem symbol i form av ørkendyr. Da Listhaug gikk av, så det for meg ut som hun gikk i alle disse rollene samtidig. Offerrollen (struts) inntar hun når andre får ansvaret for det negative. Heksejakt er et grusomt spill der en uskyldig person dømmes av falske anklager. Det er ganske saftig å hede seg selv som offer for dette, og dermed beskrive andre som mordere.  Angriper (sjakal) var hun åpenbart mor Støre, Ap og Krf. Helterollen (skorpion) blir synlig når hun fremstiller seg selv som voksen mens andre er i barnehage. Det fremkommer også i det at hun er ytringsfrihetens beskytter, mens de andre er en fare for den.

I krise kan noen en hver av oss opptre som ørkendyr. I disse dager er jeg redd at noen dyrker dem som strategi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s