Offer, angriper og helt.

Det ble sagt fra faglig hold at Hitler sin evne til å skremme og begeistre de rette folk på rett tid, var en viktig det av forklaringen på hvordan han fikk med seg folk i ondskapen. Helten begeistrer og angriperen skremmer. Jeg synes Trump viser tilsvarende ferdigheter. I tillegg dyrker han offerrollen når noen går i mot ham. Han får seg lett medlidenhet.

Nå er disse rollene ikke så uvanlige. Men de er ikke bra. Noen hver kan til tider havne i dem. Problemet oppstår når disse tre rollene utgjør en stor del av kommunikasjonen. En kan og spørre om hvordan det står til med rollespillerens tillitsevne, likeverd og integritet. Det er mange år siden i Amerika at empati ble regnet som positivt i leting etter ledere.

Det går ikke an å legge alt ansvar på Hitler for alt grusomt i Tyskland før og under 2 verdenskrig. Hver enkelt borger må høre, se og handle. Ikke spille uansvarlige roller. Det vil alltid finnes folk som vil spille ut disse tre rollene. Store problemer blir det når mengden ukritisk lar seg rive med.

Tor Moen Tønnessen

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s