T

Bare en rask titt på D Trump og samspillet med hans tilhengere. Mange ble skuffet da T snudde dem ryggen etter å støtte dem til å angripe kongressen. Jeg er redd noen av dem kan være en fare for T. Vi ser at T ofte avsetter folk når de ikke lønner seg for ham. Medarbeidere kan være hvite en dag, så svarte neste. T kan ikke forholde seg til dårlige nyheter, og kaller dem i stedet “fake”. Han vil heller dikte seg valgseier, enn å gi fra seg makt. Mange av hans medarbeidere er redd ham. Mange lever i servil beundring. T bruker gjerne uro og opprør for å få makt. Han drar nytte av at de fleste ønsker fred og fordragelighet, og dermed tror at alle gjør det. Om Hitler sies det at hans måte å lede på var å begeistre og skremme de rette folk på rette tidspunkt. Jeg mener ledelse og demokrati må baseres på tillit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s